สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก

วิสัยทัศน์ : หล่มสักเมืองน่าอยู่ เป็นประตูสู่การค้าและการท่องเที่ยว **

                     

ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น "ของดีเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์" Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน Download
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.63 ถึง 31 มี.ค. 2564) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง เจตจำนงสุจิตของผู้บริหาร Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2563 Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต Download
ประกาศเทศบาล เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ Download
Untitled Document